کارگاه آموزشی مدیریت زمان در پروژه های ساختمانی (یک روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 1830کارگاه آموزشی مدیریت زمان در پروژه های ساختمانی (یک روزه)

دوره آموزشی ساختمان خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11627102 پنجشنبه 19-13 6 91/09/16 دارد 900000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 

 

 


کارگاه آموزشی مدیریت زمان پروژه های ساختمانی
اخبار روزنامه ها