کارگاه آموزشی مدیریت هزینه در پروژه های ساختمانی (یک روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 2034
کارگاه آموزشی مدیریت هزینه در پروژه های ساختمانی (یک روزه)

دوره آموزشی ساختمان خانه عمران


گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11628102 جمعه 14-8 6 91/09/17 دارد 900000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 
کارگاه آموزشی مدیریت هزینه پروژه های ساختمانی
اخبار روزنامه ها