جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان به همراه بازدید از کارگاه (سه روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 3694
جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان به همراه بازدید از کارگاه (سه روزه)

دوره های آموزشی ساختمان خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11216205 چهارشنبه،پنج شنبه 22-14 و جمعه 14-8 22 91/09/15 دارد 3800000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 
جوشکاری بازرسی جوش در ساختمان
اخبار روزنامه ها