کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت در پروژه های ساختمانی(دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   02 امرداد 1391-23 July 2012بازدید 1339
کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت در پروژه های ساختمانی(دو روزه)


دوره های آموزشی ساختمان خانه عمران

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
11636101 چهارشنبه 21-18 و پنجشنبه 21-15 9 91/05/11 دارد 1200000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 
کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت پروژه های ساختمانی
اخبار روزنامه ها