پودمان آموزشی ریاست کارگاه ویژه ساخت و سازهای شهری و انبوه سازی (جامع ترین دوره تخصصی در حوزه اجرا و سرپرستی کارگاه های ساختمانی) - با گواهینامة تأیید شایستگی مدیریت حرفه ای و مدرک Building site manag

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   24 مهر 1391-15 October 2012بازدید 1837

پودمان آموزشی ریاست کارگاه ویژه ساخت و سازهای شهری و انبوه سازی (جامع ترین دوره تخصصی در حوزه اجرا و سرپرستی کارگاه های ساختمانی) - با گواهینامة تأیید شایستگی مدیریت حرفه ای و مدرک Building site manager) BSM


دوره آموزشی ساختمان خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
16-02-11 دوشنبه و چهارشنبه 22-16 240 91/08/01 دارد 29000000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 

ساخت و سازهای شهری انبوه سازی جامع ترین دوره تخصصی Building site manager BSM
اخبار روزنامه ها