دوره جامع تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های متعارف و بلندمرتبه (ویژه مجریان و ناظران غیرتأسیساتی) شامل تأسیسات حرارتی، برودتی، بهداشتی، روشنایی، آسانسور، استخر و سونا و..

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   03 مهر 1391-24 September 2012بازدید 2377
دوره جامع تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های متعارف و بلندمرتبه (ویژه مجریان و ناظران غیرتأسیساتی) شامل تأسیسات حرارتی، برودتی، بهداشتی، روشنایی، آسانسور، استخر و سونا و..

دوره های آموزشی ساختمان خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
14-11-04 سه شنبه 22-17 60 91/07/04 دارد 8800000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیدوره جامع تأسیسات برقی مکانیکی ساختمان‌های متعارف بلندمرتبه
اخبار روزنامه ها