آموزش کنترل پروژه با نرم‌‌افزار MSP

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 2839
آموزش کنترل پروژه با نرم‌‌افزار MSP  

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11614147 شنبه 22-19 و پنجشنبه 17-14 30 91/08/20 دارد 3900000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیآموزش کنترل پروژه نرم‌‌افزار MSP
اخبار روزنامه ها