کارگاه آموزشی مدیریت دانش و کاربرد سیستم اطلاعات در مدیریت اجرایی (دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 شهریور 1391-06 September 2012بازدید 1441
کارگاه آموزشی مدیریت دانش و کاربرد سیستم اطلاعات در مدیریت اجرایی (دو روزه)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره    زمان برگزاري    مدت ساعت    تاريخ شروع    ظرفيت    قيمت(ریال)   
11640100    پنجشنبه 19-13 و جمعه 14-8    12    91/06/23    دارد    1600000   


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


کارگاه آموزشی مدیریت دانش کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت اجرایی
اخبار روزنامه ها