دوره اصول تخریب، گودبرداری واجرای سازه های نگهبان (ویژه مجریان و ناظران)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   03 مهر 1391-24 September 2012بازدید 1794
دوره اصول تخریب، گودبرداری واجرای سازه های نگهبان (ویژه مجریان و ناظران)


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11215186 چهارشنبه، پنجشنبه 22-15و جمعه 15-8 20 91/07/12 دارد 3800000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


دوره اصول تخریب گودبرداری اجرای سازه های نگهبان
اخبار روزنامه ها