کارگاه آموزشی مدیریت ماشین آلات ساختمانی (دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 شهریور 1391-06 September 2012بازدید 1359
کارگاه آموزشی مدیریت ماشین آلات ساختمانی (دو روزه)


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره    زمان برگزاري    مدت ساعت    تاريخ شروع    ظرفيت    قيمت(ریال)      
11641100    پنجشنبه 19-13 و جمعه 14-8    12    91/06/30    دارد    1600000 


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


کارگاه آموزشی مدیریت ماشین آلات ساختمانی
اخبار روزنامه ها