نقشه‌خوانی و آشنایی با علائم و اصطلاحات نقشه‌های ساختمانی و تأسیساتی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   26 آبان 1391-16 November 2012بازدید 3204
نقشه‌خوانی و آشنایی با علائم و اصطلاحات نقشه‌های ساختمانی و تأسیساتی

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11813130 پنجشنبه 19-16 24 91/09/09 دارد 3200000
محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


نقشه‌خوانی آشنایی با علائم اصطلاحات نقشه‌های ساختمانی تأسیساتی
اخبار روزنامه ها