اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK (با گرایش پروژه‌های ساختمانی)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   28 شهریور 1391-18 September 2012بازدید 2053
اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK (با گرایش پروژه‌های ساختمانی)


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11610123 یکشنبه 22-19 30 91/07/02 دارد 3600000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK
اخبار روزنامه ها