آموزش کاربردی محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان (تهویه مطبوع) (به همراه آموزش کاربردی Hvac و Carrier)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   18 مهر 1391-09 October 2012بازدید 2654

آموزش کاربردی محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان (تهویه مطبوع) (به همراه آموزش کاربردی Hvac و Carrier)دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران
گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
20-02-05 یکشنبه و سه شنبه 22-19 35 91/07/23 دارد 4600000محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


آموزش کاربردی محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان تهویه مطبوع آموزش کاربردی Hvac Carrier
اخبار روزنامه ها