دوره‌های یکساله CMBA گرایش مدیریت پروژه

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   01 آبان 1391-22 October 2012بازدید 1046دوره‌های یکساله Cmba گرایش مدیریت پروژه

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
41010101 پنجشنبه 19-13 و جمعه 14-8 400 91/08/04 دارد 57000000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقیدوره‌ یکساله CMBA گرایش مدیریت پروژه
اخبار روزنامه ها