دوره آموزشی مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی (دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   08 آبان 1391-29 October 2012بازدید 1504دوره آموزشی مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی
(دو روزه)

دوره های آموزشی ساختمان خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11623111 پنجشنبه و جمعه 30/17-30/8 18 91/08/11 دارد 3800000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

دوره آموزشی مدیریت HSE کارگاه ساختمانی دوره آموزشی
اخبار روزنامه ها