نشست آشنایی با نرم افزارهای عمران

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 953نشست آشنایی با نرم افزارهای عمران

دوره آموزشي ساختمان خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
19013102 سه شنبه 19-17 2 91/08/16 دارد 0

محل برگزاري :تهران-ميدان آرژانتين-بلوار بيهقي


 
آشنایی نرم افزارهای عمران
اخبار روزنامه ها