دوره جامع تهیه پروژه‌های فاز 2 معماری

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 1689دوره جامع تهیه پروژه‌های فاز 2 معماری

دوره آموزشي ساختمان خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11422113 جمعه 16-13 45 91/08/19 دارد 5800000

محل برگزاري :تهران-ميدان آرژانتين-بلوار بيهقي


 
دوره جامع تهیه پروژه‌های فاز 2 معماری
اخبار روزنامه ها