کارگاه آموزشی تفکر سیستمی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 1347
کارگاه آموزشی تفکر سیستمی

دوره های آموزشی ساختمان خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11645100 پنجشنبه 19-13 6 91/08/25 دارد 900000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 


کارگاه آموزشی تفکر سیستمی
اخبار روزنامه ها