کارگاه آموزشی استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO (دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   24 آبان 1391-14 November 2012بازدید 1445
کارگاه آموزشی استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO (دو روزه)

دوره های آموزشی ساختمان خانه عمران


گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11644100 چهارشنبه 21-17و پنجشنبه 18-13 9 91/08/24 دارد 1200000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 
کارگاه آموزشی استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO (دو روزه) کارگاه آموزشی استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO
اخبار روزنامه ها