کارگاه آموزشی اصول نگارش، گزارش گیری (یک روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   24 آبان 1391-14 November 2012بازدید 1340
کارگاه آموزشی اصول نگارش، گزارش گیری (یک روزه)

دوره هاي آموزشي ساختمان خانه عمران


گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11649100 جمعه 14-8 6 91/08/26 دارد 900000


محل برگزاري :تهران-ميدان آرژانتين-بلوار بيهقي


 
کارگاه آموزشی اصول نگارش گزارش گیری
اخبار روزنامه ها