کارگاه آموزشی شیوه های تامین مالی پروژه ها (یک روزه )

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   24 آبان 1391-14 November 2012بازدید 1268
کارگاه آموزشی شیوه های تامین مالی پروژه ها (یک روزه )

دوره هاي آموزشي ساختمان خانه عمران


گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11648100 پنجشنبه 19-13 6 91/08/25 دارد 900000


محل برگزاري :تهران-ميدان آرژانتين-بلوار بيهقي


 
کارگاه آموزشی شیوه های تامین مالی پروژه
اخبار روزنامه ها