کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای مدیران (یک روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 1330
کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای مدیران (یک روزه)

دوره هاي آموزشي ساختمان خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11650100 پنجشنبه 19-13 6 91/09/02 دارد 900000محل برگزاري :تهران-ميدان آرژانتين-بلوار بيهقي


 
کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای مدیران
اخبار روزنامه ها