کارگاه آموزشی مدیریت مستند سازی پروژه ها (دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 1625
کارگاه آموزشی مدیریت مستند سازی پروژه ها (دو روزه)

دوره هاي آموزشي ساختمان خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11651100 پنجشنبه 19-13 و جمعه 14-8 12 91/09/09 دارد 1600000


محل برگزاري :تهران-ميدان آرژانتين-بلوار بيهقي


 
کارگاه آموزشی مدیریت مستند سازی پروژه ها
اخبار روزنامه ها