کارگاه آموزشی مدیریت محدوده در پروژه های ساختمانی(یک روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 1534
کارگاه آموزشی مدیریت محدوده در پروژه های ساختمانی(یک روزه)

دوره هاي آموزشي ساختمان خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11637101 جمعه 14-8 6 91/09/10 دارد 900000


محل برگزاري :تهران-ميدان آرژانتين-بلوار بيهقي


 
کارگاه آموزشی مدیریت محدوده پروژه های ساختمانی
اخبار روزنامه ها