تجزیه و تحلیل تأخیرات در پروژه‌ها و مدیریت آن (دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   30 آبان 1391-20 November 2012بازدید 1350
تجزیه و تحلیل تأخیرات در پروژه‌ها و مدیریت آن (دو روزه)

دوره هاي آموزشي ساختمان خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11818107 پنجشنبه و جمعه 20-15 10 91/09/16 دارد 1800000


محل برگزاري :تهران-ميدان آرژانتين-بلوار بيهقي


 
تجزیه تحلیل تأخیرات پروژه‌ها مدیریت
اخبار روزنامه ها