دوره آموزش حرفه ای و کاربردی 3D studio Max + Mentalary

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   26 فروردین 1392-15 April 2013بازدید 1809دوره آموزش حرفه ای و کاربردی  3D studio Max + Mentalaryمدرس :
مهندس امیر گودرزی
 
کد دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(تومان)
9101085

دوشنبه
12-16
44 آخر فروردین ماه 20
352000
     


مکان:تهران- خیابان شهید بهشتی - خ  قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18 

مرکز معماری ایران

www.IACENTER.IR


تلفن :
88731444
88733644


دوره آموزش حرفه ای و کاربردی 3D studio Max Mentalary
اخبار روزنامه ها