كتاب معماري (مدولار) (تقسيمات طلايي) اثرلوكوربوزيه

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش فنی مهندسیارسال شده در   10 اسفند 1391-28 February 2013بازدید 5994كتاب معماري (مدولار) (تقسيمات طلايي) اثرلوكوربوزيهمدولارقیمت : 255000 ریال


معماری: "علم یا هنر" "نه علم نه هنر" "هم علم هم هنر"،اینها عباراتی بسیار خلاصه و مختصر در رابطه با معماری میباشند که غالباً هر جا که تعریفی از آنها ارائه شده است، دیده شده اند .اما هیچگاه پاسخ صحیح و قاطعی در این باره ارائه نشده است چرا که درک د و موضوع متضاد در آن واحد بدون هیچ تغییر درماهیت آنها ،هنگامیکه موجود یتشان در عین ترکیب با یکدیگر می باشند بسیار دشوار است.اگر خواننده محترم در این فضای بین آ بینی جهت درک و تعریف "معماری" قرار گرفته باشد، آنگاه مراجعه به این کتاب و تحلیل مطالب آن در هر فصل به صورت متصل از ابتدا تا انتهای کتاب بهترین پاسخها را به ایشان ارائه میدهد. بیان نکات فوق نیز مقدمه ای جهت وارد کردن اساتید،دانشجویان و خوانندگان محترم در این فضای مکاشفه میباشد.

خوا ننده محترم قطعاً آگاهی دارد که لوکوربوزیه بزرگترین معمار در زمینه علمی ، فنی ، اجرایی و دارای سهم بزرگی در تغییرات و نگرشهای نوین هنری ، نقاشی ، معماری و شهر سازی مد رن در روزگار معاصر است . ایشان نه تنها به عنوان یک هنرمند معمار ، موسیقی دان ، نقاش ، پیکره ساز ، پژوهشگر بلکه یک انسان شریف ، متواضع و آزاد اندیش در سراسر زندگی پر بار خود در راه یافتن حقیقت و واقعیت و کشف رابطه هارمونیک و تناسبات انسان نسبت به جهان پیرامونش بوده است . "درک و الهامی" که جهت تشریح اصول زیبا شناسی و وحدت به شکل اجرایی و در بعد بصری که بدواً امری رویایی بیش نبود ، با ممارست و تلاش بدون تکبر و د ور از هر گونه خود خواهی و دنیا پرستی و تنها فقط بر اساس ارتقاء انسان به سمت یگانگی و وحدت جهانی ، منبعث از احکام زیبا شناسانه بود که باعث شد تا این انسان بزرگوار جهت پالایش خواسته های درونی و پاسخ به دغدغه های خود که د ور از دریافت و الهامات نیز نبوده است به کشفیاتی در مورد شبکه تناسبات و تقسیمات طلایی از ابعاد و پیکره انسان دست یابد و صحت کاربرد آن تناسبات از بعد عملکردی و بصری و زیبا شناسی را ، حتی در آثار معماری کهن نیز مورد بررسی و آزمایش قرار دهد . اندکی از سختی ها و ریاضت های فراوانی که این انسان شریف در مسیر کشف هماهنگی و وحدت ا جزا در معماری به مثابه یک ترکیب یگانه و واحد پیموده است در این کتاب که دسترنج وی می باشد ، منعکس گردیده ، اثری که نتایج علمی آن توسط ریاضی دانانی بزرگ مورد تایید قرار گرفته است ونیز انیشتین در مورد آن اینچنین گفته است : " یافته و کشف شما عا ملی برای تشخیص خوبی از بدی در بعد بصری و کارایی در معماری است ، به صورتی که هر چیز بد را بد و هر چیز خوب را خوب جلوه میدهد . "

اگر چه لوکوربوزیه در ابتدای امر به یافته های خود از بعد بصری نگریسته است اما این یافته ها با ممارست و پیگیری های بعدی ایشان به محک علم ریاضیات ، خورده است . بحث " تقسیمات طلایی " ، " مدولار " ، " شبکه تناسبات " در این کتاب به تفصیل با طرح ها و اسکیس ها و یادداشتها و مباحثا ت و نظرات مستقیم ایشان به همان صورت که در کتاب اصلی وجود دارد مطرح شده است. چرا که در نظر دارم مفاهیم و مطالبی که حاوی بیان روحیات ، منش و تفکرات لوکوربوزیه نیز می باشد ، بدون واسطه در دسترس خواننده قرار گیرد ، از آنجا که "حس بینایی" عامل تشخیص اصلی هارمونی ، هماهنگی ، وحدت در آثار معماری و هنری و دریچه ای به جهان درون انسان و منطبق بر دیدگاههای این انسان شریف است ، اینجانب دخل و تصرف در تصاویر ، اسکیس های بجامانده را نادرست می دانم چرا که خود را نسبت به افق دیدگاه های ایشان کاملاً مطلع و آگاه نمی دانم . بنابراین از تمام مطالب و اشکال موجود به همان صورت اولیه بدون هیچ تغییری در کتاب استفاده نموده ام . امید است پس از چاپ این کتاب که بنده افتخار ترجمه آنرا پیدا کرده ام ، تعریف و تشریح موضوعات مهم و اصیل معماری مدرن مانند : "شبکه تناسبات" " تقسیمات طلایی" و " مدولار" که پایه های معماری و شهر سازی مدرن میباشد برای جامعه معماری و شهرسازی و دانشجویان ، دانش پژوهان در عرصه هنری و علمی واضح و آشکار گردد . لازم به یاد آوری است که این اثر ارزشمند از لوکوربوزیه در سال1950 میلادی در لندن به چاپ رسیده است ومفاهیم اصولی و پایه ایی این کتاب در بعد آکادمیک و اجرایی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استفاده و مطالعه قرار گرفته است .اما در کشورمان هیچ پردازش بنیادین و عمقی نسبت به این مطالب ارائه نشده و تا کنون هیچ ترجمه ای از این اثر گرانبها وجود نداشته است. امروزه برخی از سطحی نگری ها و مشکلات در تفکرات معماری و شهرسازی در عرصه علمی و دانشگاهی و اجرایی درکشور عزیزمان ایران به دلیل عدم توجه به بسط و تشریح تعاریف و مضامین پایه ای و اصولی و عدم طرح دیدگاه های معماران بزرگ که دارای رویکردی جهانی بوده اند ، می باشد . اکتفا کردن به اسم و نمایش برخی آثار و پروژه های این افراد بدون غور کردن در عمق تفکرات بنیادین آنها، جامعه دانشگاهی ما را در معرض خطر غرق شدن در دریای بی مفهومی و شناور شدن به این سو و آن سو قرار داده است ، بررسی و تحلیل تفکرات اصولی این انسانهای بزرگ و کشف روابط این تفکرات در آثار ایشان می تواند مراحل رشد و ارتقاء جامعه دانشگاهی وهنرمندان را به دنبال داشته باشد و مانند الگویی در دسترس پویندگان این راه قرار گیرد . امید است این کتاب ارزشمند که در واقع الفبای معماری مدرن از نظر کاربردی است ، نقطه آغازی برای درک هر چه بیشتر پویند گان این مسیر باشد. درک در مورد تصاویری که مکرر آنها را دیده ایم اما هرگز هیچگونه شرح و دستورالعمل اجرایی در مورد آنها نیافته ایم.

لازم به ذکر است جهت درک عمیق موضوعات ومطالب مطرح شده در کتاب به هیچ وجه باآنها به صورت محد ود و تک بعدی برخورد نشود ودر هر لحظه با بینش درونی به موضوعات نگریسته شود.
كتاب معماري (مدولار) (تقسيمات طلايي) اثرلوكوربوزيه

شروع دوره یکساله مهندسی پروژه از 15 بهمن با تخفیفات ویژه

شروع دوره های MSP و P6 موسسه توسعه از 1 بهمن با تخفیفات ویژه

دوره های کمربند زرد و سبز شش سیگما موسسه توسعه با تخفیفات ویژه شروع از 9 بهمن

شروع دوره P6 در موسسه توسعه از 1 بهمن با تخفیفات ویژه

کارگاه صفر تا صد مهارتهای پایان نامه نویسی با نرم افزارهای Amos و Smart PLS

کارگاه بازرسی پیشرفته تجهیزات ثابت و تست های غیر مخرب

آموزش تعمیر و نگهداری خودرو سمند

کارگاه آموزش عملیاتی و تضمینی نرم افزار لیزرل دکتر محسن مرادی

برگزاری دوره های آموزشی بین المللی بازرسی فنی با ارایه مدرک بین المللی ASNT

دوره هاي آموزشي تخصصي آکادمی طوبی تاک مرکز آموزش تخصصی جوش

دوره های آموزشی تخصصی جوش ایمنی بازرسی فنی آکادمی طوبی تاک

آموزش نرم افزار های مهندسی

آموزش جامع تعمیر کمک فنرها و اکسل و پلوس پراید

جامع ترین پکیج آموزش تعمیر موبایل

دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی

اخبار روزنامه ها