دوره های مهندسی بین المللی جوش بازرسی فنی و NDT در آکادمی طوبی تاک

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش فنی مهندسیارسال شده در   26 فروردین 1392-15 April 2013بازدید 9346دوره های مهندسی بین المللی جوش بازرسی فنی و NDT در آکادمی طوبی تاک<a class=مهندسی جوش" title="مهندسی جوش" width="576" height="479" />www.tubi-takacademy.net
تلفن تماس :
021-88811984
021-88811978


دوره های مهندسی بین المللی جوش بازرسی جوش آکادمی طوبی تاک
اخبار روزنامه ها