بسته جامع آموزشی مهندسی صنایع (نسخه شماره 4)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش فنی مهندسیارسال شده در   20 آذر 1392-11 December 2013بازدید 1632بسته جامع آموزشی مهندسی صنایع (نسخه شماره 4)

کتاب های مرجع مهندسی صنایع

این قسمت شامل70 جلد کتاب مطابق با چارت درسی پیشنهادی وزارت علوم و تحقیقات در 31 دسته می باشد. لیست برخی از کتابها به قرار زیر است:

    کتاب راهنمایی برای پیکره دانش مدیریت پروژه (منتشرشده توسط انستیتوی مدیریت پروژه)  
    کتاب تکنولوژی و مهندسی تولید ( کالپاکجیان)  
    کتاب مدیریت فرایندها (مجمع مدیریت فرایندها)
    کتاب مدیریت پروژه ( رکنز)
    کتاب استراتژی زنجیره تامین ( فرازل)
    کتاب ارزیابی کارو زمان (بارنز)
    کتاب اصول اساسی شبیه‌سازی و مدل‌سازی (سوکولوسکی، بنکس)
    کتاب طراحی خط مونتاژ (ریکیک)
    کتاب طراحی شش سیگمای ناب (راجش جولوم)
    کتاب مدیریت کیفیت پروژه (کنترز)
    کتاب نگهداری ناب (اسمیت،بروس هاوکینز)
    کتاب تفکر سیستمی تفکر خلاق (مایکلسی، جکسون)
    کتاب آزمون فرض آماری (لمن رومانو)
    کتاب مقدمه ای بر تحقیق درعملیات (هیلر لیبرمن)
    کتاب ساخت انباره داده (اینمون)
    کتاب برنامه ریزی غیرخطی (بازارا و همکاران)
    کتاب سیستم های مدیریت پایگاه داده (راماکریشان گرک)
    کتاب طراحی برای مونتاژ اتوماتیک (کاسکیلاندر)حل المسائل های مهندسی صنایع

    حل المسائل کنترل کیفیت آماري (دکتر نقندریان)
    حل المسائل تئوری احتمال (شلدون راس)
    حل المسائل کتاب آمارمهندسی (دکترمحلوجی)
    حل المسائل شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد (دکترمحلوجی)

جزوات درسی مهندسی صنایع

بیش از 30 عنوان از جزوات درسی اساتید دانشگاه های برتر کشور

    اقتصادخرد (دانشگاه تهران)
    روشهای تولید (دانشگاه آزاد قزوین)
    برنامه ریزی و کنترل موجودی ها (دانشگاه صنعتی شریف)
    مدیریت و کنترل پروژه (دانشگاه صنعتی اصفهان)
    برنامه ریزی و کنترل پروژه (دانشگاه تهران)
    ارزیابی کار و زمان (دانشگاه تهران)
    مدلسازی در برنامه ریزی حمل و نقل (دانشگاه آزاد تهران جنوب)
    ارزیابی کار و زمان (دانشگاه علم وصنعت)
    برنامه ریزی حمل و نقل (دانشگاه آزاد تهران جنوب)
    بهبود كيفيت به كمك روشهاي آماري (دانشگاه تهران)
    کنترل کیفیت و فرایند آماری (دانشگاه تهران)
    تئوری صف (دانشگاه تهران)
    آمار مهندسی (دانشگاه علم وصنعت)
    مونتاژ مکانیکی (دانشگاه ازاد قزوین)
    و...آموزش نرم افزارهای مهندسی صنایع به زبان فارسی

    آموزش نرم افزار SPSS
    آموزش نرم افزار Arena
    آموزش نرم افزار Business Plan Pro
    آموزش نرم افزار CAMFAR
    اصول طراحی آزمایشها در Minitab
    آموزش نرم افزار DS
    آموزش نرم افزار Easy Case
    آموزش نرم افزار ErWin
    آموزش کاربردی  Excel
    آموزش نرم افزار Expert Choice
    آموزش نرم افزار GPSS
    آموزش نرم افزار Minitab
    آموزش نرم افزار MSP2007
    تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری در Minitab
    آموزش نرم افزار P3
    آموزش نرم افزار Power Designer
    آموزش نرم افزار Primaver Enterprise
    آموزش نرم افزار  Primavera
    آموزش نرم افزار (QSB(WIN
    آموزش نرم افزار Statistica
    آموزش آمار در Excel
    آموزش  System Architect
    آموزش نرم افزار Taylor ED
    آموزش نرم افزار Vensim
    آموزش نرم افزار MATLAB

قیمت : 34000 تومان

خرید پستیبسته جامع آموزشی مهندسی صنایع (نسخه شماره 4) آموزشی مهندسی صنایع (نسخه شماره 4) بسته جامع آموزشی مهندسی صنایع
اخبار روزنامه ها