آموزش جامع دوره Ms - project کامپیوتر

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / دوره های آموزش مجازیارسال شده در   11 دی 1391-31 December 2012بازدید 3430

آموزش جامع دوره Ms - project  کامپیوتر  • توانایی برنامه ریزی منابع
  • توانایی تبادل هزینه و زمان
  • توانایی ایجاد تقویم برای منابع ذخیره و تخصیص آن ها
  • توانایی مدیریت بار کاری منابع ( WORK LOAD)
  • توانایی تنظیم هزینه های پروژه و نحوه تخصیص اضافه کاری
  • توانایی پیگیری پیشرفت پروژه
  • توانایی تنظیم تصاویر و گزارشات
  • توانایی کار کردن با CPM

ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور


طول دوره مدت یک ماه و نیم است
قیمت دوره 140 هزار تومان
 

 

 

 


آموزش دوره های کامپیوتر کامپیوتر آموزش
اخبار روزنامه ها