مراكز ورزشي ويژه (يوگا و مديتيشن) در منطقه آزاد کیش

مجموعه  فرصت های سرمایه گذاری / سرمایه گذاری مناطق آزادارسال شده در   08 دی 1392-29 December 2013بازدید 2481

خلاصه پروژه:
شرايط پر استرس زندگي امروزي، سبب شده كه روش ها و تكنيك هايي كه نويد آرامش و سلامتي را مي دهند بسيار مورد توجه قرار گيرند. در ساليان اخير يوگا و مديتيشن كه ريشه در فرهنگ شرق دارند، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. يوگا به عنوان يك ورزش و روش كاهش استرس و نيز براي ارتقاي توان جسمي و رواني همه افراد مورد تأييد مراجع علمي بوده و از سوي سازمان تربيت بدني نيز به عنوان يكي از ورزشهاي عمومي شناخته شده است. با توجه به شرايط زندگي در شهرهاي بزرگ ايران بسياري از افراد و گروه هاي سني مختلف در پي محيط آرام و مناسب براي آرامش و فعاليت هاي ورزشي هستند. لذا مراكز ورزشي ويژه (در كنار امكانات ورزشي ديگر و معمول موجود در كيش) مي تواند مجموعه كاملي از امكانات ورزشي براي انواع علايق و خواسته ها را فراهم كند. اين مراكز مي توانند ضمن برگزاري دوره هاي بلند مدت، براي گردشگران نيز جذاب باشند و بخشي از اوقات فراغت اين گروه را پر نموده و متوسط اقامت آنها در جزيره كيش را افزايش دهند.

برآورد ظرفيت خدمات: پذيرش حداقل 50 نفر در روز
پيش­بيني دوره ساخت: 1سال
برآورد ميزان سرمايه­گذاري: 10 ميليارد ريال
الزامات قانوني: اخذ مجوز كميته طرح هاي گردشگري، ورزشي و تفريحي، مجوز كميسيون اقتصادي و   ارزشيابي زمين و پروانه ساخت و پروانه بهره برداري ضروري است.

تسهيلات و مشوق­ها:
1.كليه امكانات زيربنايي طرح (آب و برق) مطابق ضوابط وزارت نيرو توسط سازمان منطقه آزاد كيش تأمين خواهد شد.
2.سازمان تسهيلات قانوني لازم را فراهم كرده و فرآيند بررسي و تصويب طرح را تسريع خواهد كرد.
3.در صورت بديع بودن طرح، سازمان تسهيلات ويژه اي براي اجراي طرح فراهم مي كند.
مراكز ورزشي ويژه (يوگا و مديتيشن) در منطقه آزاد کیش سرمایه گذاری مناطق آزاد فرصت سرمایه گذاری مراكز ورزشي ويژه (يوگا و مديتيشن) در منطقه آزاد کیش
اخبار روزنامه ها