فرصت سرمایه گذاری باكولوژدر منطقه آزاد کیش

مجموعه  فرصت های سرمایه گذاری / سرمایه گذاری مناطق آزادارسال شده در   08 دی 1392-29 December 2013بازدید 9695


فرصت سرمایه گذاری باكولوژدر منطقه آزاد کیش
خلاصه پروژه:
محدوده پارك جنگلي واقع در جنوب جزيره كيش، به واسطه برخورداري از پوشش گياهي مناسب از جمله درختان كهنسال لور و كهور براي ايجاد كلبه هاي اقامتي جنگلي يا اكولوژ مناسب مي باشد. محدوده حفاظت شده مذكور مي تواند با رعايت مسائل زيست محيطي و با بهره برداري در حد توان محيطي آن به مجموعه اي خاص در جنوب جزيره بدل گردد كه همجواري آن با كاربريهاي نظير پارك بازيهاي جنگل (پارك ماجراجويي)، باغ بوتانيك يا پارك شفا بخش، پارك آهوان و مناظر طبيعت بكر جزيره براي علاقمندان به طبيعت و كساني كه به دنبال آرامشي دور از هياهوي زندگي شهري و تجربه محيطي متفاوت از هتلهاي معمول هستند، بسيار جذاب خواهد بود. اين مجموعه در فضايي به مساحت حداقل 1 هكتار با مصالح سبك و همخوان با طبيعت منطقه ساخته مي شود و بر اساس نوع خدماتي كه ارائه مي كند مي تواند از نظر هزينه اقامت متفاوت باشد. مجموعه فوق الذكر از امكانات تماشاي حيات وحش به ويژه آهوان آزاد و پرندگان متنوع جزيره برخوردار مي باشد.

برآورد ظرفيت خدمات: حداقل 20 كلبه
پيش­بيني دوره ساخت: يك سال
برآورد ميزان سرمايه­گذاري: 10 ميليارد ريال
محل اجراي طرح: محدوده پارك جنگلي و يا محدوده باغو
الزامات قانوني: دريافت مجوز كميته طرح هاي گردشگري، ورزشي و تفريحي، كميسيون اقتصادي و ارزشيابي زمين و دريافت پروانه ساخت و بهره برداري الزامي است.

تسهيلات و مشوق­ها:
1.تامين امكانات زير بنايي (آب و برق) مطابق ضوابط وزارت نيرو بر عهده سازمان منطقه آزاد كيش است.
2.در صورت بديع بودن طرح، سازمان تسهيلات ويژه اي ارائه خواهد كرد.
فرصت سرمایه گذاری باكولوژدر منطقه آزاد کیش سرمایه گذاری باكولوژدر منطقه آزاد کیش فرصت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش
اخبار روزنامه ها