بازسازی و تكميل واحد های توليدی

مجموعه  فرصت های سرمایه گذاری / اخبار سرمایه گذاریارسال شده در   28 آذر 1392-19 December 2013بازدید 586بازسازی و تكميل واحد های توليدی

واحدهای توليدی كه داراي پروانه بهره برداري بوده و قصد بازسازی، نوسازی و يا تكميل خطوط توليدی خود را دارند مي توانند جهت دريافت تسهيلات در اين وبگاه ثبت نام نمايند.

تسهيلات بازسازی و تكميل به دو بخش بزرگ و كوچک بر حسب مقياس هزينه پروژه ( بيشتر و يا كمتر از يک ميليارد و پانصد ميليون ريال) تقسيم بندی مي شوند جهت اطلاعات بيشتر وارد درگاه ثبت نام شويد و راهنمای ثبت نام را مطالعه فرمائيد. تا اطلاع بعدی فقط واحدهايی كه رشته فعاليت آنها تاثير پذير مي باشد مي توانند در اين وبگاه ثبت نام نمايند.

 

يكي از اقدامات بهره وري انرژی، بازيافت گرما از توليد برق (مولد هاي تركيبي برق و گرما CHP) و توليد برق از بازيافت گرما (WHR) می باشد.متقاضيان احداث مولد های پر بازده ( مولد هاي مذكور)  ابتدا مي بايد مانند ديگر طرح ها، جواز تاسيس  دريافت نموده و سپس در خواست تسهيلات احداث را تكميل نمايند . موارد فوق در صورت استقرار در واحدهای صنعتی يا كنار آن يا در شهرک های صنعتی، دارای اولويت مي باشند.
بازسازی و تكميل واحد های توليدی بازسازی و تكميل واحد توليدی تكميل واحد های توليدی بازسازی واحد های توليدی
اخبار روزنامه ها