خريد سهام

مجموعه  فرصت های سرمایه گذاری / اخبار سرمایه گذاریارسال شده در   28 آذر 1392-19 December 2013بازدید 686


خريد سهام

برخي از شركت ها براي تامين مالي خود اقدام به پذيره نويسي مي نمايند. فرابورس ايران شامل بازار اوليه (معامله سهام جديد) و بازار ثانويه (معامله سهامي كه قبلا فروخته شده اند) مي باشد. لازم به ذكر است بورس اوراق بهادار تهران فقط شامل بازار ثانويه مي باشد، البته در اين بازار حق تقدم سهام جديد نيز قابل معامله است.


خريد سهام بنگاهها از ساير سهامداران هر چند براي شما سرمايه گذاري محسوب مي شد اما منجر به افزايش سرمايه بنگاه نمي باشد. براي سرمايه گذاري جديد بايد سهام جديد عرضه شده را خريداري نماييد.


دستگاه هاي دولتي و بنگاه هاي توليدي براي تامين مالي پروژه هاي خود اوراق مشاركت يا صكوك منتشر مي كنند. با خريد اين اوراق مي توانيد در انجام سرمايه گذاري ها مشاركت كنيد.خريد سهام سهام عرضه سهام
اخبار روزنامه ها