ايجاد واحد توليدی

مجموعه  فرصت های سرمایه گذاری / اخبار سرمایه گذاریارسال شده در   28 آذر 1392-19 December 2013بازدید 734


ايجاد واحد توليدی

بر اساس برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت بسياري از فرصت هاي سرمايه گذاري تعيين اولويت شده اند. براي فرصت هاي تعيين اولويت شده مي توانيد جواز تاسيس دريافت نماييد.


براي تمامي طرح هاي سرمايه گذاري داراي جواز تاسيس، لازم است هر شش ماه پيشرفت پروژه اعلام گردد در غير اين صورت جواز تاسيس ابطال خواهد شد.


طرح هاي كه جواز تاسيس داشته و با توجه به اولويت طرح، پيشرفت مناسب داشته باشند، امكان دريافت تسهيلات صندوق توسعه ملي را خواهند داشت. پيش از درخواست تسهيلات،  لازم است پيشرفت پروژه توسط سرمايه گذار اعلام شده باشد. 


پروژه هاي  سرمايه گذاري كه داراي جواز تاسيس مي باشند پس از بررسي مدارك و مستندات مورد نياز شامل گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي، پروفرماي ماشين آلات صادر شده توسط سازندگان اصلي، آخرين صورت وضعيت مالياتي،‌بيمه اي و بانكي شركت (و ساير مستندات كه حسب مورد متفاوت مي باشد) به منظور بهره مندي از تسهيلات به بانكهاي  عامل معرفي خواهند شد.


به سرمايه گذاران محترم پيشنهاد مي شود براي كاهش زمان و منابع  از امكانات بدون استفاده (طرح هاي نيمه تمام ، واحد هاي غير فعال) استفاده نمايند. در اين راستا پايگاه اطلاعات امكانات آماده واگذاري در حال راه اندازي است.
ايجاد واحد توليدی ايجاد واحد واحد توليدی
اخبار روزنامه ها