استخدام منشي آشنا به حسابداري 90/04/29

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام حسابدارارسال شده در   29 تیر 1390-20 July 2011بازدید 1741


منشي خانم‌آشنا‌به‌حسابداري

, منشی خانم آشنا به حسابداری , با روابط عمومی خوب
1390/4/29 الی 1390/4/30
22134051

به يك منشي خانم‌

, به یک منشی خانم , آشنابه حسابداری , درمنطقه شهریار نیازمندیم
1390/4/29 الی 1390/4/30
02623290103

منشي خانم

, منشی خانم , آشنا به حسابداری، , ExcelوWord(فقط غرب تهران)
1390/4/29 الی 1390/4/30
44330005

منشي و حسابدار خانم

, منشی و حسابدار خانم , نیازمندیم ,
1390/4/29 الی 1390/4/30
88942964- 88948536

منشي خانم

, منشی خانم , آشنایی کامل به حسابداری , نیازمنیدم - مجتمع آهن مکان
1390/4/29 الی 1390/4/30
55445437

منشي آشنا

, منشی آشنا , به کامپیوتر و حسابداری , نیازمندیم
1390/4/29 الی 1390/4/30
6 - 88311735

منشـي خـانم

, منشی خانم , آشنا به کامپیوتر و حسابداری , (محدوده غرب تهران) نیازمندیم
1390/4/29 الی 1390/4/30
44110898


استخدام منشي آشنا به حسابداري
اخبار روزنامه ها