استخدام لیسانس حسابداری در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام حسابدارارسال شده در   21 آبان 1390-12 November 2011بازدید 3126


استخدام لیسانس حسابداری در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچانمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان به منظور تامین کادر اداری خود از محل مجوز شماره ۱۵/۱۰۰۷۲۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ هیات امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور از بین دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر با شرایط ذیل یک نفر پس از مراحل گزینش و مصاحبه به صورت قرار دادی استخدام می‌نماید.ردیف

پست مورد نیاز

آخرین مدرک تحصیلی

معدل

سابقه کار

وضعیت سکونت

رشته تحصیلی

نوع استخدام

جنسیت

۱

کارپرداز

لیسانس و بالاتر

حداقل ۱۴

حداقل ۲ سال

بومی

حسابداری

قراردادی

مرد

شرایط:
داشتن حداقل ۲۰سال سن و حداکثر ۳۵سال
تابعیت ایران
مدارک مورد نیاز:
۱- اصل آخرین مدرک تحصیلی بانضمام یک برگ تصویر آن
۲- اصل شناسنامه بانضمام یک برگ کپی از تمام صفحات
۳- اصل کارت ملی بانضمام یک برگ کپی از تمام صفحات
۴- گواهی سابقه کار
۵- گواهی دال بر بومی‌بودن
۶- واریز فیش به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب بانک تجارت شعبه امام خمینی (ره) به شماره ۴۸۱۷۸۴۳۳۶
۷- مدارک نظام وظیفه (نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه)


متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1390/8/26 کلیه مدارک را به صورت حضوری به آدرس: ساختمان اداری مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان(بلوار امام رضا(ع)- جنب سالن معلم)  مراجعه نمایید.استخدام لیسانس،حسابداری،مجتمع آموزش عالی،فنی و مهندسی،قوچان
اخبار روزنامه ها