آزمون سراسري دهيار ی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سراسر کشورارسال شده در   28 تیر 1390-19 July 2011بازدید 4308


معاون آموزشي پژوهشكده شهري و روستايي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور گفت: آزمون مكاتبه اي 15 هزار دهيار سراسر كشور نيمه دوم امسال برگزار مي شود.
'حسين رجب صلاحي' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در شهركرد افزود: اين آزمون با هدف ارتقاء مهارت ،توانايي اجرايي و آشنايي بيش از پيش دهياران با فرايند خدمات رساني به روستاها برگزار مي شود.
وي گفت: آزمون مكاتبه اي دهياريها هر سه سال يكبار برگزار مي شود.
وي يادآور شد: اين آزمون سال اول براي هشت هزار نفر و سال دوم براي 12 هزار نفر برگزار شد.
وي با بيان اينكه آموزش شهرداران و دهياران در سالجاري در اين پژوهشكده به سمت تهيه نظام آموزشي جامع حركت مي كند، تصريح كرد: طبق اين نظام ،كاركنان شهرداريها و دهياريها به شكل مطلوبي در يك برنامه پنج ساله آموزشهاي لازم را مي بينند.
وي بيان داشت: يكي از مهمترين اهداف تدوين نظام جامع آموزشي برگزاري آموزش هاي مكاتبه اي و مجازي براي دهياران و شهرداران است.
رجب صلاحي تصريح كرد:تا جايي كه امكان داشته باشد براي آموزش دهياران و شهرداران به سمت كاهش آموزشهاي چهره به چهره در كشور پيش خواهيم رفت.
وي گفت: نظام جامع آموزشي به صورت محدود سال گذشته شروع شد و تاكنون 850 شغل در شهرداريها از اين طريق آموزش ديده اند.


آزمون سراسري دهيار ی
اخبار روزنامه ها