استخدام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در 8 استان کشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سراسر کشورارسال شده در   19 آذر 1390-10 December 2011بازدید 32279
استخدام سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی در 8 استان کشور


سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 16 نفر از افراد واجد شرایط  را ازطریق آزمون و.. استخدام می نماید
*استخدام در 8 استان کشور صورت میگیرد*


استخدام سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی 8 استان کشور
اخبار روزنامه ها