استخدام کارشناس در شرکت پیمانکاری نفت و گاز در تهران و هرمزگان و کرمانشاه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سراسر کشورارسال شده در   22 فروردین 1391-10 April 2012بازدید 9029
استخدام کارشناس در شرکت پیمانکاری نفت و گاز در تهران و هرمزگان و کرمانشاه

ناظر مکانیکال خط لوله-لیسانس-آقا-5 سال سابقه-هرمزگان

بازرس جوش و عایق-لیسانس-آقا-5 سال سابقه-هرمزگان

مفسر پرتونگاری-لیسانس-آقا-5 سال سابقه-هرمزگان

کارشناس کنترل پروژه-لیسانس-آقا- سه سال سابقه-هرمزگان و کرمانشاه

کارشناس سیویل-لیسانس-آقا-5 سال سابقه-هرمزگان و کرمانشاه

نقشه بردار-آقا-5 سال سابقه-هرمزگان و کرمانشاه

سرپرست دفتر فنی-لیسانس-آقا-7 سال سابقه-هرمزگان و کرمانشاه

کارشناس کنترل پروژه-لیسانس-خانم-5 سال سابقه-تهران

فکس:02188829298

ایمیل: info@ptfgroup.com
استخدام کارشناس تهران هرمزگان کرمانشاه
اخبار روزنامه ها