استخدام دانشجویان و فارغ التحصیلان در شرکت هلدینگ داروگر در سراسر کشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سراسر کشورارسال شده در   30 فروردین 1391-18 April 2012بازدید 11440استخدام دانشجویان و فارغ التحصیلان در شرکت هلدینگ داروگر در سراسر کشور

در زمینه های مدیریتی،صنایع،استراتژیک،شیمی،مالی و IT در سطح کشور با حقوق و مزایای مکفی

ارسال تا 15 اردیبهشت

Employ1391N@kafsa.com

استخدام دانشجویان فارغ التحصیلان شرکت هلدینگ داروگر سراسر کشور
اخبار روزنامه ها