استخدام مدیر,کاردان,کارشناس و کارمند در شرکت آریو برزین جنوب در تهران و برخی شهرستان ها

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سراسر کشورارسال شده در   12 خرداد 1392-02 June 2013بازدید 7191استخدام مدیر,کاردان,کارشناس و کارمند در شرکت آریو برزین جنوب در تهران و برخی شهرستان ها

شرکت آریو برزین جنوب (یک مجموعه عمرانی و سازندگی) جهت تکمیل کادر تخصصی خود در تهران و پروژه های عملیاتی جهت همکاری به تخصص های زیر نیازمند است.
۱- مدیر HSE،لیسانس/فوق لیسانس بهداشت حرفه ای یا ایمنی صنعتی ، آقا ، حداقل ۵ سال سابقه کار ، محل کار تهران / شهرستان
۲- کارشناس HSE،لیسانس/فوق لیسانس بهداشت حرفه ای یا ایمنی صنعتی ، آقا ، حداقل ۳ سال سابقه کار ، محل کار تهران / شهرستان
۳-کارشناس بیمه،لیسانس مدیریت بیمه/مدیریت بازرگانی ، آقا ، حداقل ۳ سال سابقه کار ، محل کار تهران / شهرستان
۴-کارشناس صنایع غذایی،لیسانس صنایع غذائی /تغذیه (با تجربه نظارت های فنی کانتین غذا)، آقا ، حداقل ۲ سال سابقه کار ، محل کار تهران / شهرستان
۵-کاردان علوم آزمایشگاهی،فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی (با تجربه نمونه گیری و معاینات طب کار)، آقا ، حداقل ۱ سال سابقه کار ، بکارگیری دوره ای
۶-کارشناس ادیومتری،لیسانس ادیومتری (با تجربه انجام معاینات طب کار )، آقا ، حداقل ۳ سال سابقه کار ، بکارگیری دوره ای
۷-کارشناس اپتومتری،لیسانس اپتومتری (با تجربه انجام معاینات طب کار )، آقا ، حداقل ۳ سال سابقه کار ، بکارگیری دوره ای

متقاضیان می توانند حداکثر تا ۱۵ خرداد ماه نسبت به ارسال مدارک به آدرس ایمیل زیر اقدام فرمایند:
آدرس ایمیل: job.ariobarzin@gmail.com


استخدام سراسر کشور استخدام کاردان استخدام کاردان علوم آزمایشگاهی استخدام کارشناس استخدام کارمند
اخبار روزنامه ها