استخدام مدیر تولید کارخانه در شركت توليدی در زمينه ساخت تجهيزات صنعتی در اهواز و قم

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اهوازارسال شده در   20 آذر 1390-11 December 2011بازدید 3102

استخدام مدیر تولید کارخانه در شركت توليدی در زمينه ساخت تجهيزات صنعتی در اهواز و قم


یک شرکت در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی،مدیر استخدام مینماید

 استخدام مدیر تولید کارخانه در شركت توليدی در زمينه ساخت تجهيزات صنعتی در اهواز و قم


پایان مهلت اعتبار آگهی 30 آذر 90


استخدام مدیر تولید کارخانه شركت توليدی ساخت تجهيزات صنعتی اهواز قم
اخبار روزنامه ها