استخدام دکتری و کارشناسی ارشد مکانیک و مواد درپژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اهوازارسال شده در   02 اسفند 1390-21 February 2012بازدید 3025استخدام دکتری و کارشناسی ارشد مکانیک و مواد درپژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان

دکتری و کارشناسی ارشد مکانیک و مواد درپژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان(اهواز)
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمائید:
0611-3358552
رزومه خود را به پست الکترونی hmmajd@yahoo.comارسال فرمائید.
استخدام دکتری کارشناسی ارشد مکانیک مواد
اخبار روزنامه ها