استخدام حسابدار در شرکت ساختمانی معتبر در اهواز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اهوازارسال شده در   16 فروردین 1391-04 April 2012بازدید 3189

استخدام حسابدار در شرکت ساختمانی معتبر در اهواز

لیسانس حسابداری-زن

مسئول فروش-زن-کارشناس

کارشناس حقوق-زن و مرد- 3 سال سابقه

حسابدار-مرد-بازنشسته

2268370-09167718370 ساعت تماس 8 الی 16استخدام حسابدار اهواز
اخبار روزنامه ها