استخدام یک شرکت بزرگ تولیدی در شهر اهواز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اهوازارسال شده در   07 آذر 1392-28 November 2013بازدید 1319استخدام  یک شرکت بزرگ تولیدی در شهر اهواز

یک شرکت بزرگ تولیدی به مهندس برق نیازمند است.
آدرس ایمیل: sdp1390@yahoo.com
آدرس:

اهواز صندوق پستی 1548-61498
استخدام در اهواز استخدام مهندس برق استخدام شرکت بزرگ تولیدی
اخبار روزنامه ها