آگهی استخدام سازمان تربیت بدنی كشور بهمن 89

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   17 بهمن 1389-06 February 2011بازدید 13046
آگهی استخدام پیمانی

سازمان تربیت بدنی کشور برای تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی از محل سهمیه های استخدامی مصوبه شماره 25526/ت 32964ه مورخ 11/5/84هیات محترم وزیران تعداد 11 نفر از افراد واجد شرایط ذیل را از طریق برگزاری عمومی و تخصصی و مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید:(جهت مشاهده  اطلاعات کامل در این خصوص  روی گزینه آگهی استخدام پیمانی سال 89کلیک نمایید)

 

 

 


آگهی استخدام سازمان تربیت بدنی كشور
اخبار روزنامه ها