شرايط جديد استخدام نيروي انساني در صنعت نفت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   24 بهمن 1389-13 February 2011بازدید 6558


معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت از صدور مجوز جذب 775 نفر از فرزندان شاهد و جانباز و همچنين جذب‌هاي انبوه در صنعت نفت خبر داد.

به گزارش ايسنا، عليرضا ميرمحمدصادقي گفت: به اين ترتيب 381 نفر از فرزندان شاهد و جانباز كه مراحل استخدامي آنان انجام شده و منتظر مجوز وزير بودند، جذب صنعت نفت خواهند شد.

وي با تاكيد بر نهايي شدن جذب انبوه 394 نفر در شركت ملي گاز و شركت ملي نفت توضيح داد: بر اساس اين مجوز 394 تن از افراد مربوط به جذب‌هاي انبوه، تبديل كارگري به كارمندي و اعاده به كارمندي با شرط جذب شدن در مناطق عملياتي يا شهرستان‌هاي كوچك جذب صنعت نفت خواهند شد.

به گفته او در حال حاضر جذب انبوه فقط در مقاطع فوق ليسانس و دكترا انجام مي‌شود كه در صورت كمبود نيرو از ساير مقاطع نيز استفاده خواهد شد.

معاون وزير نفت با اشاره به اين‌كه هم اكنون هزار و 800 نفر واجد شرايط براي جذب انبوه ثبت نام كرده و مصاحبه شده‌اند، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني مي‌شود از اين تعداد حداقل 500 نفر جذب صنعت نفت شوند كه اين موضوع تا پايان سال نهايي خواهد شد.

وي با اعلام خبر افزايش حداقل مدرك استخدام از ديپلم به فوق ديپلم توضيح داد: البته وزير نفت به احترام خانواده شهدا و جانبازان مجوز استخدام 381 نفر از فرزندان شاهد و جانباز را صادر كرده است.

او با بيان اين‌كه هم اكنون دستورالعمل‌ها و ضوابط جديد جذب و استخدامي براساس مدرك حداقل فوق ديپلم در حال بازنگري است، توضيح داد: در اين دستورالعمل ضوابط ديگر مانند شرايط سني، شرايط مدرك تحصيلي از نظر معدل و چگونگي جذب دانش آموختگان ممتاز مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.

* * دانشگاه‌ آزادي‌ها هم جذب صنعت نفت مي‌شوند

ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اين‌كه شرايط جذب دانشگاه‌ آزادي‌ها در صنعت نفت براساس دستورالعمل ساخت خودشان محيا شده است، گفت: اگرچه تاكنون فقط ممتازين دانشگاه‌هاي دولتي امكان جذب در صنعت نفت را داشتند، ولي در دستورالعمل جديد امكان جذب دانش آموختگان ممتاز دانشگاه آزاد با دستورالعمل خاص خودشان ايجاد شده است.


اخبار روزنامه ها