صندوق تأمین‌اجتماعی آزمون استخدامی برگزار می‌کند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   04 اسفند 1389-23 February 2011بازدید 18284


صندوق تأمین‌اجتماعی آزمون استخدامی برگزار می‌کند
به منظور تأمین و تکمیل نیروی انسانی موردنیاز در بخش‌های مختلف فنی و تخصصی حوزه درمان تأمین‌اجتماعی آزمون استخدامی صندوق تامین اجتماعی سال آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، تأمین نیروی انسانی از میان رشته‌های مختلف علوم پزشکی دارای مدارک دانشگاهی به ویژه پرستاری خواهد بود که باتوجه به عدم برگزاری آزمون در 3 سال گذشته و خروج نیروی انسانی که به دوره بازنشستگی رسیده‌اند و لزوم افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیمه‌شدگان این آزمون در سال آینده برگزار خواهد شد.
نیروهای قراردادی که دارای سوابق کار در حوزه درمان تأمین ‌اجتماعی هستند در اولویت استخدام قرار می گیرند.


تأمین‌اجتماعی آزمون استخدامی
اخبار روزنامه ها