آگهي استخدام پيماني استانداری لرستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   04 اسفند 1389-23 February 2011بازدید 25697


آگهي استخدام پيماني استانداری لرستان
استانداري لرستان جهت تامين نيروي انساني خود و ادارات كل ( هواشناسي ، فني و حرفه اي ، محيط زيست و زندانها) تعداد 33 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون عمومي و تخصصي (كتبي) و مصاحبه و گزينش به صورت پيماني استخدام مي كند.
آخرين مهلت:
5 اسفند 1389
بازار کار


آگهي استخدام پيماني استانداری لرستان
اخبار روزنامه ها